Տարոն Լուկաշին

Ես հենց նոր դուրս հելա քարանձավից,որ էլի մտնեմ, այնտեղ սիրով եմ ապրում, ոչինչ "Կապս թող թուլ լինի", կամ էլ առհասարակ "Կտրված", ես կոպիտ, աշխարհ չտեսած մարդ եմ, երևի դա է պատճառը, որ "չեմ կարողանում", կամ "ուժերս չեն հերիքում" սադրելու համար, "Այդքան մե...