♚Цħǻŗ™ ♚

Եթե չեմ ասել.. ասում եմ. Եթե չես լսել.. լսիր. Եթե մոռացել ես.. հիշիր. Եթե կասկածում ես.. համոզվիր. Եթե պիտի կրկնեմ.. կրկնում եմ… ՔԵԶ ԻՄ ԿՅԱՆՔԻ ՉԱՓ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ.